Strona główna

Zespół Szkół Specjalnych nr 105
ul. Długa 9
00-238 Warszawa
 
Sekretariat tel. 22 831-18-55
 
 
NIP 525-231-60-82
Regon 015838734
 
e-mail: sekretariat@zss105.edu.pl
strona: http://zss105.edu.pl/
 
W skład naszej szkoły wchodzą następujące placówki:
Ø     Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 54 im. Kazimierza Kirejczyka
    dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kształcąca w zawodach:
·   cukiernik,
·   pracownik pomocniczy gastronomii,
·   fryzjer,
·   pracownik pomocniczy fryzjera,
·   ogrodnik,
·   stolarz,
·   pracownik pomocniczy stolarza,
·   sprzedawca,
·   tapicer,
·   pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.
 
Ø     Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1 im. Kazimierza Kirejczyka                                                                                                 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną   w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ze sprzężeniami prowadzi zajęcia w zakresie:
· przysposobienia do pracy: gospodarstwa domowego, praktyk wspomaganych, zajęć ceramicznych, zajęć introligatorskich, technik różnych, majsterkowania, ogrodnictwa, zajęć komputerowych, prac biurowych,
·    funkcjonowania osobistego i społecznego,
·    zajęć kształtujących kreatywność,
·    zajęć rozwijających komunikowanie się,
·    projektów edukacyjno - społecznych.
    Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Podkanały
Menu Podmiotowe
Menu Przedmiotowe
Dokumenty
Strona główna
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna

Wersja standardowa