Zespół Szkół nr 105
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zespół Szkół nr 105 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 

Zasady funkcjonowania

 

Zespół Szkół Specjalnych nr 105 w Warszawie przy ul. Długiej 9, kształci i wychowuje młodzież niepełnosprawną, której poradnia psychologiczno-pedagogiczna zaleci specjalną formę kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie lub z pogranicza normy i upośledzenia, z dysfunkcjami narządów ruchu, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz z autyzmem, z zaburzeniami psychicznymi i zachowania. Jest zespołem szkół publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.).

 

1.Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września danego roku kalendarzowego, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego.

 

2.Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, terminy zimowych i wiosennych przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich, innych dni wolnych od zajęć reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej sprawie organizacji roku szkolnego.

 

3. Szkoła pracuje w systemie dwusemestralnym. Na początku każdego roku rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w/s szczegółowego harmonogramu danego roku szkolnego z uwzględnieniem daty zakończenia I semestru i rozpoczęcia II semestru, terminów ferii, terminów posiedzeń rad pedagogicznych, spotkań z rodzicami, terminów dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

 

W Szkole działa świetlica.

 

Ø      Wychowawcy świetlicy zapewniają dzieciom opiekę w godzinach 7.00 -16.30

Ø      Organizacja pracy świetlicy oparta jest o ramowy plan dnia. Przewiduje się w nim czas m.in. na zajęcia programowe, odrabianie zadań domowych, posiłki, czynności porządkowe;

Ø      Wychowawcy świetlicy prowadzą różnorodne zajęcia zgodnie z zatwierdzonym Planem pracy na dany rok szkolny. Wychowankom proponuje się: zabawy indywidualne i grupowe, zajęcia zorganizowane i spontaniczne w tym o walorach dydaktycznych, zajęcia relaksujące, sportowe, artystyczne.

 

Regulamin świetlicy

 
 
Wprowadził BZMW/ext.EPodniesinski 13-12-2012
Aktualizujący bzmw/ext.epodniesinski 27-09-2017
Zatwierdzający Kostrzewa Elżbieta (Zespół Szkół Specjalnych nr 105) 09-10-2017
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 09-10-2017
Liczba odwiedzin: 1825